You are here:

Superquadra Coffee Table

Kích thước: 1800 x 1045 x 220 mm

Chất liệu: Mặt bàn Palisander Santos, đá Sahara Noir

Thương hiệu: Minotti

Xuất xứ: Ý

238.673.250 

Các sản phẩm yêu thích khác