You are here:

Chair Vivien - Leather

Kích thước: 580 x 540 x 1000 mm

Chất liệu: Khung gỗ bọc da

Thương hiệu: Daytona

Xuất xứ: Ý

53.152.500 

Các sản phẩm yêu thích khác